010
Bron

Een plan voor de Nieuwe Maas

Met de economische ontwikkelingen in de loop van de 19e eeuw groeit Rotterdam uit tot een grote havenstad, vooral voor goederen die naar Duitsland gaan. Grotere schepen met meer diepgang krijgen te maken met verzanding van de verbinding tussen Rotterdam en de zee. Om tegemoet te komen aan de moderne scheepvaart wordt er een plan opgesteld om de Nieuwe Maas bij Rotterdam met de zee te verbinden.

Aanleg van de Nieuwe Waterweg

De aanleg van de Nieuwe Waterweg start in 1863 naar ontwerp van ingenieur Pieter Caland. Bij Hoek van Holland worden de duinen doorgraven om de nieuwe verbinding tot stand te brengen. Op 9 maart 1872 vaart het eerste schip, de Richard Young, door de Nieuwe Waterweg. 

Bron

De kaart toont het ontwerp "tot verbetering van den vaarweg van Rotterdam en de overige Maassteden naar zee", gepubliceerd in de Rotterdamsche Courant van 19 februari 1863.

Waarom kreeg Pieter Caland na het aanleggen van de Nieuwe Waterweg veel kritiek over zich heen?

Herkomst

Maker

Navolging van een lithografische kaart, uitgegeven door M. Miechielsen, RI 91 en VI 26 Uit: Rotterdamsche Courant, 19-02-1863

Datering

1863-02-19 - 1863-02-19

Collectie

Collectie kaarten en plattegronden

Nummer

4001_VI-28

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/571ED108D95C429C87825E841F03B27F

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen