010
Bron

Oorsprong Rotterdams Jaarboekje

In 1888 verschijnt op initiatief van het Stadsarchief Rotterdam het eerste Rotterdams Jaarboekje. Het jaarboekje is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste media in de geschiedschrijving over Rotterdam. Het bevat niet alleen historische studies, maar is zelf ook een bron voor onderzoekers.

Verbinding met Rotterodamum

In de beginperiode verschijnt het jaarboekje onregelmatig doordat het moeilijk is de benodigde financiën bijeen te brengen. Vanaf 1947 garandeert het Historisch Genootschap Roterodamum een constante verschijning door de afname van het boekje voor zijn leden. In 2007 heeft het Stadsarchief Rotterdam het 150-jarig bestaan en het Historisch Genootschap Roterodamum het 60-jarig bestaan gevierd. Het Jaarboekje 2007 is om die reden een themanummer geworden waarin de hechte band tussen beide in diverse bijdragen het onderwerp is.

In het Jaarboekje van 2015 is voor een tweede maal een thema gekozen. Weet jij ter gelegenheid van welke herdenking dat is?

Bijdrage over misdadige vrouwen

In het artikel van Manon van der Heijden beschrijft zij haar ontdekkingen als historisch onderzoeker in het – toen nog – Gemeentearchief van Rotterdam van 1992 tot 2007. Met behulp van bronnen zoals vechtboeken of vonnisverslagen die zorgvuldig in het archief zijn bewaard gebleven, heeft zij uitgebreid onderzoek gedaan naar criminele vrouwen. Dit heeft in 2014 geresulteerd in het boek ‘Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800‘.

Vrouwenoverschot in Rotterdam

Uit haar onderzoek blijkt dat in sommige gevallen meer dan de helft van de misdadigers vrouw was. Een van de factoren daarvoor is dat vooral in Rotterdam het vrouwenoverschot relatief groot was, aangezien niet alleen jonge mannen maar ook vaak gehuwde mannen met gezinnen werk vonden op de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze mannen bleven vaak jaren weg, als ze al niet overleden. Achtergebleven echtgenotes moesten het dan maar alleen zien te redden. Door armoede gedreven belandden zij geregeld in de criminaliteit. Het aangaan van een nieuwe relatie terwijl de echtgenoot al jaren afwezig is, werd echter ook als een misdaad gezien. Ook daar werden vrouwen voor veroordeeld.

Vragen

Weet jij wat jij zou doen als je partner misschien voor altijd weg is en jij voor de kinderen moet zorgen?

 

Op de afbeelding: de jubileumuitgave van het Rotterdams Jaarboekje 11e reeks, jaargang 5 (2007). Van der Heijden, M. Van overspel tot publieke diensten: de vruchten van het oud stadsarchief (p.107-122)

Herkomst

Maker

Manon van der Heijden

Datering

2007-01-01 - 2007-12-31

Collectie

Rotterdams Jaarboekje

Nummer

11e reeks, jaargang 5, 2007 p.107-122

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/A94B42E04E4046DE9E847F5573A9516D

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen