010
Bron

Nancy Zeelenberg

Jannetje (Nancy) Zeelenberg, geboren op 26 juli 1903, groeit op in een welgesteld milieu. Na haar studie rechten in Leiden vestigt ze zich als advocaat en procureur in haar geboorteplaats Rotterdam. Ze is actief op het gebied van vrouwenemancipatie en voorzitter van diverse verenigingen ter behartiging van vrouwenbelangen.

In de Rotterdamse raad en wethouder

Nancy is ruim 20 jaar actief geweest in de gemeentelijke politiek in Rotterdam. Eerst als gemeenteraadslid en in 1956 wordt ze de eerste vrouwelijke wethouder van Rotterdam, met de portefeuilles Financiën, het Havenbedrijf en Kunstzaken. Ze is ook enige tijd locoburgemeester. Haar bijnaam is 'de ongekroonde koningin van Rotterdam'.

Vertegenwoordiger Verenigde Naties

In het Vrije Volk van 23 september 1955 staat: “Zo uit de gemeenteraad van Rotterdam, waarheen ze zich nog na de stemming over de motie-Tendeloo in de Tweede Kamer had gerept, verscheen gisteravond tegen tien uur mej. mr. N. Zeelenberg op Schiphol om vandaar naar New York te vliegen. Nancy Zeelenberg zal er optreden als het vrouwelijk lid van de Nederlandse delegatie bij de Tiende Assemblee van de Verenigde Naties.” Ze heeft daar onder andere gesproken over het conceptverdrag van de nationaliteit van de gehuwde vrouw. De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt sinds 1947 benoemd om namens de Nederlandse vrouw te spreken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Beide Kamers Staten-Generaal en Raad van State

Van 1952 tot 1978 is zij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Eerste Kamer en vervolgens lid van de Raad van State. Als zij op 1 augustus 1978 afscheid neemt van de Raad van State en met pensioen gaat, wordt ze in krantenartikelen met name geroemd vanwege het feit dat ze ervoor heeft geijverd dat concertgebouw De Doelen tot stand is gekomen in een tijd waarin men minachtend over de Rotterdamse culturele ambities spreekt. Tevens blijkt grote waardering voor het feit dat zij de Rotterdamse financiën op orde heeft gebracht.

Nancy Zeelenberg is op 22 april 1986 in haar woonplaats Rotterdam overleden.

Op de afbeelding spreekt Nancy Zeelenberg als locoburgemeester de nieuwe burgemeester Thomassen toe tijdens diens beëdiging in de raadzaal op 22 april 1965.

Herkomst

Maker

Ary Groeneveld

Datering

1965-04-22 - 1965-04-22

Collectie

Ary Groeneveld

Nummer

4121_ 20025-69-13

Link

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=75&mivast=184&mizig=299&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=gal&mizk_alle=nancy%20zeelenberg

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen