010
Bron

Al zolang prostitutie bestaat, staan vrouwen hierin lijnrecht tegenover elkaar. Feministen zien het als een vorm van slavernij. Zij zijn van mening dat vrouwen mensonterend worden behandeld en dat het verboden moet worden. De eerste feministische golf heeft jaren hard voor een bordeelverbod geijverd en dat is hen in 1911 ook gelukt.

De andere stroming ziet prostitutie als iets van alle tijden en als vrouwen dat vrijwillig en met hun volle verstand doen, is het logisch om hen volgens de wet als professionele arbeidskrachten met rechten en plichten te behandelen. Uiteindelijk heeft deze tweede beweging ervoor gezorgd dat op 1 oktober 2000 het bordeelverbod uit 1911 weer is opgeheven.

Katendrecht neemt een bijzondere positie binnen deze stromingen in. Al zeker vanaf 1911 is op De Kaap sprake van prostitutie, aangezien het ingevoerde bordeelverbod daar niet geldt.

Wat voor verhaal gaat schuil achter dit schiereiland?

Weet je dat Katendrecht lange tijd een gewoon dorpje met een kerk is? Een welvárend dorp zelfs: vanwege al het land wat er omheen ligt. En het heeft een veerverbinding met het centrum, waardoor veel rijke Rotterdammers naar hun buitenverblijf op Katendrecht kunnen om de stad te ontvluchten. Nadat Rotterdam in 1895 Katendrecht heeft ingelijfd, moeten ongeveer 3500 mensen, honderden huizen, boerderijen en de kerk plaatsmaken voor de te graven Rijn- en Maashaven. Dat is het moment dat Katendrecht een schiereiland wordt met overslagterreinen, pakhuizen en goedkope arbeiderswoningen en waar de schepen met zeemannen aanmeren.

Prostitutie is een fenomeen van alle tijden en alle plaatsen. Zo ook in Rotterdam. Het Zandstraatkwartier, een straatarme en onveilige wijk waar de prostitutie welig tiert, wordt afgebroken voor de bouw van het stadhuis en het postkantoor. De prostitutie verplaatst zich naar de Schiedamsedijk maar door het bombardement van mei 1940 wordt die locatie letterlijk van de kaart geveegd. Logischerwijs verplaatst het werkterrein van de prostituees zich daarna naar Katendrecht waar de Duitsers niet worden toegelaten en de jazz tot bloei komt.

Tot begin jaren zeventig leven de diverse bewoners en de dames van lichte zeden vredelievend naast elkaar. Menig Kapenees heeft als kind een boodschap voor de ‘tantes’ mogen doen.

Dan komt de ommekeer. Mogelijk dat het heroïnegebruik vanaf 1972 een rol heeft gespeeld in de teloorgang van Katendrecht. De Chinese maffia handelt flink in heroïne en door slapte in de scheepvaart woont naar verhouding een grote Chinese populatie op Katendrecht. Voorts stijgt het aantal sexclubs en niet-Rotterdamse pooiers. Eind 1972 zijn er 121 bordelen en bij elkaar zo’n 385 prostituees die vol continu hun diensten aanbieden.

De jaren 70 is de tijd van “Aktie, aktie, aktie!” en dat blijkt ook uit de soms heftige schermutselingen op Katendrecht: verschillende belangengroeperingen staan tegenover elkaar. Bedreigingen, wapengeweld en brandstichting worden niet geschuwd. Op 27 oktober 1981 wordt het laatste bordeel op De Kaap (formeel) gesloten. Maar dat is zeker niet het einde van de prostitutie in Rotterdam…

Op de afbeelding zie je de gevel van het gerechtsgebouw aan de Noordsingel dat is beklad met de leus: spreekrecht over de Kaap.

Weet jij wie of welke groep die leus daar zou hebben geplaatst en waarom? Zou jij dat ook doen?

Herkomst

Maker

A. Groeneveld

Datering

1974-06-01 - 1974-11-01

Collectie

Collectie Ary Groeneveld

Nummer

4121 _ 25029-7-25

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/1FCD0791FF4B47CAB3970D401CE5CA19

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen