010
Bron

Discriminatie tegen Sovjet-Joden

Met de uitbraak van de Koude Oorlog steunt de Sovjet-Unie de Arabische regimes in hun strijd tegen Israël. Dit land is dan nauw verbonden met de VS en het Westen. De Sovjet-Joden worden gezien als mogelijke verraders en aanhangers van het Westen.

Antisemitisme

De Russische regering verbiedt Joodse organisaties en het geloof wordt tot ideologische vijand van de Sovjet-Unie verklaard. Het antisemitisme laait op en vele Joden voelen zich genoodzaakt hun identiteit geheim te houden, hun naam te veranderen of zelfs te emigreren.

De bron

Op de foto is een groep demonstranten op de trappen van het stadhuis met spandoeken. Zij willen de benarde situatie van de Joden in de Sovjet-Unie aan het licht te brengen. Ook zijn ze vóór emigratie van Russische Joden naar Nederland. Het protest vindt plaats tijdens de opening van de fototentoonstelling "Leningrad" in de hal van het Stadhuis op de Coolsingel (1972).

Weet jij dat anti-semitisme een verschijnsel is van alle tijden? Haat en racisme tegen Joden is niet iets dat alleen te tijde van de Tweede Wereldoorlog speelt. In de middeleeuwen krijgen de Joden de schuld van de Zwarte Dood (de pest).

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen