010
Bron

Denk je dat het in 2020 de eerste keer is dat de Coolsingel volledig op de schop is gegaan?

Grote veranderingen Coolsingel

Tussen 1913 en 1922 is de Coolsingel ook al grootscheeps aangepakt. Door de demping van het Coolvest en de sloop van de uitgaansbuurt rond het Rodezand wordt het mogelijk een brede verkeersweg aan te leggen. In die tijd zijn ook het stadhuis en het postkantoor gebouwd en krijgt de straat een allure van een echte 'stadsboulevard'.

De lift

Zo somber en massief als de buitenkant van het postkantoor is, zo licht en spectaculair is de 22,50 meter hoge centrale hal. Een amusant fenomeen voor de medewerkers in het postkantoor is de paternosterlift. De paternoster is een liftsysteem van opeenvolgende cabines, zonder deuren, die langzaam zonder onderbreking aan twee kettingen in één schacht omhoog en in een andere schacht omlaag bewegen. De medewerkers hebben nog wel eens bezoekers de stuipen op het lijf gejaagd door te vertellen dat de lift bij de bovenste verdieping over de kop zou gaan.

Het grote voorplein

Om meer het stadhuis meer in het oog te laten springen, is het postkantoor tien meter naar achteren geplaatst. Doordat het gebouw hiermee een voorplein krijgt, is echter het tegenovergestelde effect bereikt. Bij het bombardement wordt het postkantoor gelukkig niet heel zwaar getroffen. Voor het postkantoor zijn in de oorlog noodwinkels gebouwd, die begin jaren zestig weer worden gesloopt. Twee straatjes met 24 noodwinkels zijn in die periode op het eerdergenoemde voorplein gerealiseerd!   

Weet jij welk verhaal schuilgaat achter het gebouw waarin de McDonald’s nu is gevestigd?

Herkomst

Maker

Ary Groeneveld

Datering

1976-02-01 - 1976-02-05

Collectie

Collectie Ary Groeneveld

Nummer

4121 _ 25475-1-17

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/368E131A69924AEAAB3A85A5A7820997

Gerelateerde thema's

Post Bijzondere gebouwen

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen