010
Bron

Op 27 augustus 1963 bezoekt de Indonesische politicus en voormalig minister president van Indonesië Mohammad Hatta de NEH (Nederlandsche Economische Hoogeschool). Als oud student aan de NEH brengt hij graag een bezoek aan zijn voormalige school. 

Studie in Rotterdam

Mohammad Hatta, geboren in 1902, trekt in 1921 naar Nederland om te studeren in Rotterdam aan de Handelshogeschool (later NEH, nu Erasmus Universiteit). Uiteindelijk verblijft hij elf jaar lang in Nederland.

Anti-koloniale stromingen

Het is in Nederland waar Hatta in aanraking komt met antikoloniale stromingen. Hij leert dat de band tussen het Nederland en diens kolonie Nederlands-Indië ongelijkwaardig is. In 1922 sluit zich aan bij de Indische Vereeniging (later Perhimpoenan Indonesia). Deze vereniging zet zich in voor de onafhankelijkheid van Indonesië en verandert in de loop der jaren van een studentenvereniging in een politieke beweging.

Opgepakt

In juni 1927 worden Hatta en enkele vooraanstaande leden van Perhimpoenan Indonesia opgepakt door de Nederlandse autoriteiten. Ze worden aangeklaagd voor opruiing en belanden in de gevangenis. Hatta wordt samen met de andere aangeklaagden in 1929 vrijgesproken. Drie jaar later keert Hatta weer terug naar Nederlands-Indië (nu Indonesië). Ook daar wordt hij gearresteerd vanwege zijn antikoloniale activiteiten. Hij wordt zes jaar geïnterneerd in verschillende kampen.

Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Op 17 augustus 1945 roepen Hatta en mede onafhankelijkheidsstrijder Soekarno de Indonesische Onafhankelijkheid uit.Soekarno wordt verkozen tot president en Hatta tot vicepresident. Nederland geeft zijn voormalige kolonie niet zomaar op. Dit is het begin van een koloniale oorlog. Nederland en Indonesië komen in 1949 bij elkaar voor de rondetafelconferentie. Hatta sluit aan als de leider van de Indonesische delegatie. Tijdens de conferentie wordt er besloten Indonesië onafhankelijk te maken met Soekarno als president en Hatta en vicepresident.

Op 1 december 1956 treedt Hatta af als vicepresident van Indonesië en kondigt hij zijn pensioen aan.

Bezoek aan Europa in 1963

Op 26 en 27 augustus 1963 brengt Hatta een kort bezoek aan Nederland op doorreis naar Stockholm (zie bron). Op de avond van 26 augustus 1963 spreekt Hatta voor het eerst sinds acht jaar weer in het openbaar via de radio. Het is een toespraak gericht aan de Indonesiërs om vast te houden aan de principes van de "pantjasila", de grondslagen van de Indonesische Revolutie.

Hatta overlijdt uiteindelijk op 14 maart 1980.

De Hattasingel in de wijk Prinsenland is vernoemd naar Mohammed Hatta.

Herkomst

Maker

A. Groeneveld

Datering

27-08-1963

Collectie

Collectie Ary Groeneveld

Nummer

4121 _ 20019-61-5

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/FA01450B0FB84190A7522CB348F02BF8

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen