010
Bron

Nieuwe bewoonsters veilig in Rotterdams logement

In het midden van de negentiende eeuw trekt de economie van Rotterdam aan. Daar komen arbeidskrachten van het platteland op af, waaronder veel vrouwen. Niet toevallig valt deze periode samen met de opkomst van de eerste feministische golf. Jonge dames op zoek naar werk in de huishouding of verpleging lopen bij aankomst echter gevaar om in handen te vallen van oplichters en ronselaars voor bordelen. Een aantal vooraanstaande Rotterdammers richt om die reden in 1882 de Vereeniging “Tehuis”, Logement voor Vrouwen op. Het doel is een veilig en goedkoop onderkomen te bieden voor ‘juffrouwen en dienstboden’ die vreemd zijn in de stad. Bovendien verleent zij christelijke hulp en bijstand ter voorkoming van de ‘verleidingen van onzedelijkheid en geldelijk bedrog‘.

Waar is het logement

Het tehuis wordt in 1883 aan de Oppert geopend en is succesvol. Weet je eigenlijk dat de geschiedenis van deze straat heel interessant is? Op den duur blijkt het pand te klein om de grote hoeveelheid gasten op te vangen. In 1910 wordt het pand Rode Huis, een voormalig bordeel, op de Haringvliet 37 gekocht (kort daarop 35 genummerd). Tijdens de Eerste Wereldoorlog breekt voor het tehuis een drukke tijd aan. Een recordmaand is oktober 1914 met niet minder dan 1288 overnachtingen. Heeft deze aanwas misschien te maken met het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland trekt?

Sluiting

In de jaren twintig blijft het aantal gasten dat het tehuis bevolkt vrij constant, maar kort na 1930 daalt het snel. Uiteindelijk wordt besloten het tehuis te sluiten op 31 maart 1935.

 

 

Alle bronnen