010
Bron

Oudste geschreven tekst

De oudste Nederlandse geschreven tekst schijnt ongeveer uit het jaar 1075 n.C. te komen. Misschien ken je het wel, het is het zinnetje Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu. Wat unbidan we nu?

Oudste archiefstuk

Het oudste archiefstuk in bezit van het Stadsarchief Rotterdam is een oorkonde uit 1201. Het bevindt zich in het archief Hoge Heerlijkheid Albrandswaard. De naam Albrandswaard verwijst naar een groot agrarisch gebied tussen Poortugaal en Rhoon. In dit archief zijn onder andere eigendomsbewijzen van landerijen en afschriften uit het leenregister te vinden, evenals stukken die verband houden met de rechten die aan de Hoge Heerlijkheid toekomen. In de Hoge Heerlijkheid had de landsheer het recht om misdadigers ter dood te veroordelen en het vonnis te laten voltrekken. Deze positie was veelal in handen van de adel.

Oorkonde

Het stuk bestaat uit een perkamenten briefje van 11,5 bij 16,5 centimeter en is voorzien van een zegel. In de oorkonde komt de schenking aan de orde van “het land Alebrandesward” in het land van Putten aan de abdij van Sinte Marie te Ter Doest bij Brugge in West-Vlaanderen. Dit gebied wordt door Walter van Egmond en Anthonius van Gelmen opgedragen aan de abdij. De gift wordt in de akte bevestigd door Dirk VII, graaf van Holland en Hugo, heer van Voorne.

Herkomst

Datering

1201

Collectie

Archief der hooge Heerlijkheid Albrandswaard

Nummer

303_1

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/317D41461772443FB667E253425C02CC

Alle bronnen