010
Bron

Erasmus  

Erasmus wordt tegenwoordig gezien als een van de belangrijkste denkers uit de Nederlandse geschiedenis en is om die reden opgenomen in de Nederlandse Canon. Erasmus wordt in oktober 1466 (sommigen denken 1467 of 1469) geboren als Gerrit Gerritszoon in Rotterdam. Hij is de onwettige zoon van de Goudse priester Gerard Rogerii en Margaretha, dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Erasmus gaat een groot deel van zijn leven gebukt onder zijn ‘onwettige’ status en wijzigt in 1506 zijn naam in Desiderius - betekenis: de gewenste - Erasmus. In zijn publicaties, met als beroemdste Lof der Zotheid, noemt hij zich Erasmus Roterodamus: Erasmus afkomstig uit Rotterdam. 

Jonge jaren 

Al op zeer jonge leeftijd verlaat Erasmus voorgoed zijn geboortestad. Hij gaat in Gouda, Utrecht, Deventer en Den Bosch naar school. In 1488 wordt Erasmus kloosterling in Steyn, bij Gouda en in 1492 wordt hij tot priester gewijd. Het priesterambt biedt hem de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Erasmus studeert in Frankrijk en Engeland en promoveert in de theologie in Italië. 

Beroemd 

Erasmus is bij leven een beroemd humanist, theoloog en pedagoog en geniet zeer veel aanzien. Hij heeft contacten met beroemde geleerden en geestelijk leiders. Daarnaast is hij een graag geziene gast aan koninklijke en keizerlijke hoven. Erasmus predikt de zuivering van het Latijn en bewerkstelligt een herziening van de christelijke tradities. Hij is van mening dat ieder individu vrij moet zijn om te kiezen en roept katholieken en protestanten op tot tolerantie voor elkaars denkbeelden. Zijn humanistische ideeën hebben grote invloed gehad op de ideeën van Hugo de Groot en Willem van Oranje, en via hen op Nederland als land. 

Verblijfplaatsen 

Van 1516 tot 1521 woont Erasmus in de Zuidelijke Nederlanden, daarna woont hij in Basel en Freiburg in Breisgau. In 1535 vestigt hij zich opnieuw in Basel, ondanks pogingen van Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, om hem tot een terugkeer te bewegen. Hij sterft aldaar op 12 juli 1536. 

Icoon van de stad 

Erasmus wordt gezien als een van de belangrijkste denkers uit de Nederlandse geschiedenis. Hoewel hij maar drie jaar in Rotterdam heeft gewoond, is Erasmus uitgegroeid tot één van de iconen van de stad. Zijn standbeeld bij de Laurenskerk, de Erasmusbrug en de Erasmus MC en Universiteit, het Erasmiaans Gymnasium en een Erasmus wandelroute zijn enkele voorbeelden hiervan.  

In de Centrale Bibliotheek Rotterdam is een permanente tentoonstelling ingericht: de Erasmus Experience. De bezoeker wordt met opdrachten uitgedaagd te denken als Erasmus vanwege zijn waardevolle gedachtegoed. De bibliotheek beheert de grootste Erasmuscollectie ter wereld. Unieke exemplaren zijn aanwezig, zoals vier originele brieven van Erasmus en geïllustreerde edities van de Lof der Zotheid, zijn beroemdste werk. 

In Rotterdam wordt elk jaar op 28 oktober, zijn geboortedag, de Lof der Zotheidspeld uitgereikt aan een Rotterdammer die zich in de geest van Erasmus inzet voor de samenleving en opkomt voor tolerantie, onderwijs en satire.

De bron

Het biljet van honderd gulden waarop Erasmus staat afgebeeld is heel veelzeggend: geld is net zo internationaal als Erasmus en zwerft de hele wereld rond. Voor velen staat geld symbool voor vrijheid. Dit biljet is vanaf 1953 in omloop geweest. Eind 1972 is een nieuw ontworpen honderd-guldenbiljet geïntroduceerd in het betalingsverkeer.

 

Herkomst

Maker

Ary Groeneveld

Datering

01-01-1966 - 31-12-1966

Collectie

Collectie Ary Groeneveld

Nummer

4121_8976-4

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/911971254FF54831988DDB3EE1BC1651

Alle bronnen