010
Bron

In 1616 besluit het Rotterdamse stadsbestuur een nieuw standbeeld van Erasmus te laten maken. Het bronzen beeld van de beroemde geleerde moet in de plaats moeten komen van het twintig jaar oude stenen exemplaar op het Marktveld.

Het idee voor een nieuw monument

Het idee voor het nieuwe beeld komt van stadspensionaris Hugo de Groot. Als hoogste ambtenaar van de stad is hij nauw betrokken bij de religieuze richtingenstrijd die dan gaande is. De Groot is voorstander van een kerk waarin ruimte is voor verschillende opvattingen. Een nieuw monument voor Erasmus, die bekend staat om zijn pleidooien voor verdraagzaamheid, kan helpen die boodschap kracht bij te zetten.

De vervaardiging

Een paar jaar later krijgt de bekende Amsterdamse architect en beeldhouwer Hendrick de Keyser de opdracht om het beeld te vervaardigen. Het stadsbestuur geeft hem daarvoor een voorschot van vijfhonderd gulden. De totale kosten bedragen zo’n tienduizend gulden. De Keyser overlijdt echter voordat het werk klaar is. Zijn zoon Pieter maakt het standbeeld daarna af.

Rumoer

Als de bronzen Erasmus in april 1622 op zijn plek wordt gezet, ontstaat rumoer in de stad. Orthodoxe prostestanten beschouwen het monument als een afgodsbeeld. Bovendien keuren ze het af dat er veel geld is uitgegeven aan een standbeeld voor iemand die zo kritisch heeft geschreven over kerk en geloof als Erasmus.

Hugo de Groot

De kritiek verstomt al gauw. Daarna ontwikkelt het Erasmusbeeld zich tot een ware toeristische trekpleister. Hugo de Groot zal het beeld pas jaren na de onthulling voor het eerst zien. In 1618 is hij namelijk gearresteerd vanwege zijn stellingname in de godsdiensttwisten en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in Slot Loevestein. Hij weet na een paar jaar te ontsnappen door zich in een boekenkist uit het kasteel te laten smokkelen. Daarna verblijft hij in het buitenland. Alleen in 1631 is hij even terug. Hij bezoekt dan ook Rotterdam, mede om zijn ‘affectie te toonen aan den memorie van Erasmus’.

Herkomst

Maker

Richard Boske

Datering

01-01-1936 - 30-04-1940

Collectie

Collectie Richard Boske

Nummer

4210 _ 33

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/71ED1C3302E543EC8A6489B976074701

Gerelateerde thema's

Actualiteit

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen