010
Bron

Het stadsarchief heeft onlangs zijn collectie Rotondetekeningen beschreven en gedigitaliseerd. Dit is een verzameling van ruim 8000, meestal in opdracht van het stadsbestuur gemaakte kaarten, plattegronden en technische tekeningen uit de periode 1600 tot 1900.

Benaming

De Rotondetekeningen danken hun naam aan de ruimte onder de koepel van het vroegere stadshuis aan de Kaasmarkt. Deze ruimte heette de Rotonde en was speciaal ingericht als archiefbewaarplaats. De kaarten en tekeningen die hier werden bewaard kregen een etiket met een nummer en de aanduiding ‘rotonde’. Deze benaming bleef gehandhaafd toen de tekeningencollectie in 1930 werd overgebracht naar het gebouw van het gemeentearchief aan de Mathenesserlaan.

Stadsuitbreiding

Het grootste deel van de Rotondecollectie stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toen Rotterdam een enorme groei doormaakte. De kaarten en tekeningen weerspiegelen de technische kant van die ontwikkeling: de vele havenuitbreidingen, de aanleg van nieuwe bruggen en spoorlijnen, maar ook die komst van bijvoorbeeld riolering en straatverlichting. Nieuwe woonwijken zoals in Rubroek en Cool zijn eveneens gedetailleerd vastgelegd. Verder bevat de collectie veel kaarten en tekeningen van gemeentelijke bouwprojecten: van ziekenhuizen en scholen tot urinoirs en kiosken.

Parc Vaccinogène

Een voorbeeld daarvan zijn de ontwerptekeningen van een ‘Parc Vaccinogène’ uit 1868 (zie bron). Door de recente uitbraak van apenpokken hebben die plotseling actualiteitswaarde. In de negentiende eeuw werd Nederland met enige regelmaat geteisterd door pokkenepidemieën. Dankzij de beschikbaarheid van een koepokvaccin (ontdekt 1796 door Edward Jenner) waren deze uitbraken wel minder dodelijk dan voorheen. In Rotterdam maakte het ‘Genootschap ter bevordering der Koepokinenting’ zich sterk voor het inenten van de bevolking met dit vaccin afkomstig van besmette kalveren. Bij het pas gebouwde stadsziekenhuis aan de Coolsingel kreeg het Genootschap in 1868 een stuk grond toegewezen waar kalveren gehouden konden worden. Dit naar Frans voorbeeld  ontworpen ‘Parc Vaccinogène’ beschikte over een speciaal vaccinatielokaal waar Rotterdammers ingeënt werden of hun booster (destijds revaccinatie genoemd) konden halen.

Herkomst

Datering

01-01-1881 - 31-12-1881

Collectie

Rotondetekeningen

Nummer

4014 _ 799-3

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/D260A1EE4F9D40EE91C689CC8FBCACE0

Gerelateerde thema's

Actualiteit

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen