010
Bron

In 1980 komt aan het licht dat de grond onder een nieuwe woonwijk in Lekkerkerk sterk is vervuild door chemisch afval, zo sterk dat gevreesd wordt voor de gezondheid van de bewoners. Bijna driehonderd gezinnen moeten tijdelijk hun huis uit, waarna een grote schoonmaakoperatie in gang wordt gezet. Deze affaire, die bekend komt te staan als het Lekkerkerkse gifschandaal, zet het probleem van bodemverontreiniging in één klap op de politieke agenda.

Probleem groter dan gedacht ...

Bij een eerste inventarisatie van de provincie worden ongeveer honderd plekken in het Rijnmondgebied als verdacht aangemerkt, omdat er in het verleden afval is gestort. Al gauw blijkt dat het probleem groter is. In 1982 publiceert de gemeente Rotterdam een lijst met 130 locaties in de stad waar de grond in meer of mindere mate verontreinigd is. Het gaat inmiddels niet meer alleen om plaatsen waar ooit vuil is gestort, maar ook om oude of nog bestaande bedrijfsterreinen. Op dat soort plekken zijn vaak olie en chemicaliën in de grond terecht gekomen.

Geen reden tot zorg?

Eén van de locaties op de gemeentelijke lijst is het terrein van de voormalige gasfabriek in Kralingen. In dit gebied tussen de Oudedijk en de Oostzeedijk is de bodem vervuild met stoffen als cyanide, olie en teer. Volgens milieudienst DCMR is er echter geen reden voor zorg, aangezien de verontreiniging diep in de grond zit.

Bewoners eisen schoonmaak

De bewoners van de Vlinderbuurt nemen daar geen genoegen mee. Hun huizen, waarvan sommige pas opgeleverd, staan boven op het vooroorlogse fabrieksterrein. Zij maken zich ongerust en eisen maatregelen. Na lang getouwtrek tussen de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, dat een groot deel van de kosten voor zijn rekening moet nemen, begint in 1994 de sanering. Daarbij worden een kleine duizend woningen ontruimd, ettelijke bedrijven verplaatst en ruim een half miljoen kubieke meter vervuilde grond weggehaald. Vijf jaar later is de megaklus geklaard. Totale kosten: 320 miljoen gulden. 

Bron

De foto is afkomstig uit de collectie Dienst Gemeentewerken en toont het het planten van bomen aan de Vredenoordlaan in 1970. Op de achtergrond is nog één van de gashouders van de betreffende gasfabriek in Kralingen te zien. Deze werd later dat jaar gesloopt en het park De Nieuwe Plantage werd aangelegd.

 

Herkomst

Maker

Fototechnische Dienst Rotterdam ( Gemeentewerken, Openbare Werken )

Datering

01-01-1970 - 31-12-1970

Collectie

Dienst Gemeentewerken / Dienst Gemeentelijke Gebouwen (DGG)

Nummer

4204 _ 42773

Link

https://hdl.handle.net/21.12133/AE45DE171DFB44D9BC7EA5E987D491A4

Gerelateerde thema's

Actualiteit

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen